Naprawa samochodu z OC sprawcy

Jako strona poszkodowana w kolizji drogowej możemy się ubiegać o odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Dzięki temu będziemy mogli naprawić uszkodzenia na naszym aucie bez inwestowania środków własnych. Sam proces zgłoszenia szkody oraz likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wiąże się z licznymi formalnościami i obszerną dokumentacją. Bywa też, że w wyniku jej kompletowania, czekania na ekspertyzę rzeczoznawcy, notatkę policji lub samo potwierdzenie odpowiedzialności przez Sprawcę zdarzenia, formalności po stronie Ubezpieczyciela znacznie się przedłużają, a oczekiwanie mogą być dla poszkodowanego stresujące i problematyczne.  

Naprawa samochodu z oc

Aby uniknąć takich sytuacji w ramach naprawy z OC sprawcy, dobrze jest skorzystać z usług firmy, która dopilnuje wszelkich formalności i przejmie na siebie kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Takimi działaniami zajmuje się Unique Service Partner, którego doświadczony zespół przeprowadzi poszkodowanego przez cały proces likwidacji szkody, od momentu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, poprzez kolejne etapy samej likwidacji oraz naprawy pojazdu aż do momentu wypłaty odszkodowania.

Obowiązki ubezpieczyciela

Sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel, mają obowiązek do przywrócenia pojazdu poszkodowanego do stanu sprzed zdarzenia. Ubezpieczyciel posiada również obowiązek zapewnienia nam mobilności w postaci pojazdu zastępczego na technologiczny czas naprawy. Likwidując szkodę za pośrednictwem Unique Service Partner taki samochód możemy uzyskać bezpłatnie na cały okres naprawy. W celu rozpoczęcia likwidacji szkody poszkodowany powinien dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela Sprawcy, a wcześniej zadbać o swoje prawa regresowe czyli dane ułatwiające nam uzyskanie odszkodowania (spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej lub wezwanie na miejsce zdarzenia Policji.) Już na tym etapie warto skontaktować się z Unique Service Partner, który od samego początku dopilnuje wszelkich formalności.

Naprawa samochodu z oc

Wyliczanie kwoty odszkodowania

Naprawa samochodu z OC sprawcy gwarantuje nam, że ubezpieczyciel pokryje koszty przywrócenia auta do stanu sprzed szkody. Trzeba jednak pamiętać, że kwota odszkodowania może zostać obniżona o amortyzację bądź zużycie części.

W kontekście wyliczenia kwoty odszkodowania warto zadbać o to, żeby oględzin auta dokonał serwis lub rzeczoznawca mobilny, który fachowo oceni rozmiar i wartość poniesionych szkód. Swoją opinię wraz z dokumentacją zdjęciową, przedstawia Ubezpieczycielowi Sprawcy, który na podstawie analizy zebranych materiałów przygotowuje propozycję rozliczenia. Kontaktując się z Unique Service Partner oraz organizując naprawę za pośrednictwem sieci uzyskujemy możliwość dokonania oględzin przez serwis Partnerski, który dokładnie opisze cały zakres uszkodzeń łącznie z demontażem elementów wierzchnich i dokładnym ujęciem wszelkich uszkodzeń ukrytych, które wystąpiły przy kolizji. Serwis sporządzi kosztorys przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, który przekaże do ubezpieczyciela sprawcy, a po uzyskaniu akceptacji kosztów dokona naprawy udzielając minimum 2 letniej gwarancji. Usługa ta zostanie rozliczona bezgotówkowo pomiędzy serwisem a zakładem ubezpieczeń.

Forma rozliczenia

W rozliczeniu szkody możemy wybierać pomiędzy dwoma wariantami: gotówkowym na podstawie kosztorysu Towarzystwa Ubezpieczeniowego, kiedy poszkodowany otrzymuje środki na naprawę lub bezgotówkowym, czyli ubezpieczyciel przekazuje odszkodowanie na konto upoważnionego warsztatu. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego możemy skorzystać z firmy Unique Service Partner, która posiada sieć wyspecjalizowanych serwisów na terenie całej Polski. Współpraca z nią to pomoc podczas całego procesu likwidacji szkody, gwarancja naprawy zgodną z technologią i jej priorytetowość oraz bezpłatnie auto zastępcze na czas naprawy.