Likwidacja szkody z OC sprawcy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) należy do grupy obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Bez odpowiedniej polisy, pojazd nie może być dopuszczony do ruchu, a prowadzenie auta bez ważnego ubezpieczenia wiąże się z karą grzywny. Teoretycznie likwidacja szkody powstałej w następstwie nieszczęśliwego zdarzenia drogowego nie powinna być problemem, w praktyce jednak okazuje się, iż właściwa procedura przeciąga się ze względu na szereg formalności. Zakłady ubezpieczeniowe mają też tendencje do zaniżania kwoty odszkodowania.

Odpowiedzialny partner

Likwidacja szkody z OC

Poszkodowani nierzadko nie są zadowoleni z rozwiązania proponowanego przez ubezpieczyciela. Częste są rozbieżności dotyczące wyceny naprawy danej szkody, problemów nastręcza też skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Na rynku występuje w związku z tym coraz większy popyt na usługi brokerów i pośredników ubezpieczeniowych. Unique Service Partner to podmiot zapewniający kompleksową likwidację szkody. Wieloetapowy proces rozpoczyna się zgłoszeniem zdarzenia poprzez profesjonalne Contact Center. Rzeczoznawca dokonuje oględzin pojazdu i ocenia skalę uszkodzeń. Jeśli zachodzi taka potrzeba, organizowana jest opcja holowania pojazdu i auto zastępcze na czas naprawy.

Bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy

USP kompleksowo zajmuje się naprawą samochodu. Pojazd reperowany jest w sieci obejmującej autoryzowane warsztaty i sprawdzone serwisy niezależne. Zakres uszkodzeń pojazdu jest weryfikowany, na wszelkie naprawy udzielana jest też gwarancja. Wartościową dla profesjonalistów opcją jest też monitoring czasu naprawy szkody i dostęp do szczegółowych analiz. Całości dopełnia bezgotówkowe rozliczenie pomiędzy warsztatem a zakładem ubezpieczeń, pośrednik uzyskuje też decyzję ubezpieczyciela co do wypłaty należnej kwoty, co w praktyce oznacza całkowitą likwidację szkody.

Pośrednik to mniej formalności

Postępowanie likwidacyjne oznacza często miesiące czekania na zakończenie sprawy, a w przypadkach, gdy występują problemy z ustaleniem odpowiedzialności sprawcy, czas ten jeszcze się wydłuża. Ponadto, kontakt z ubezpieczycielem jest często niełatwy, wiele czynności przerzucanych jest też na posiadacza polisy. Taka sytuacja w naturalny sposób otwiera pole do działania dla profesjonalnych pośredników, proponujących zintegrowaną usługę likwidacji szkody z OC sprawcy. Opcja ta jest coraz bardziej popularna w przypadku podmiotów indywidualnych, a także dużego i średniego biznesu, gdzie menadżerowie operują flotą aut służbowych.