Bezgotówkowe rozliczenie szkody

Likwidacja szkody komunikacyjnej to wieloetapowy proces, w którym krzyżują się interesy wielu podmiotów. Ważne, by cała procedura przebiegła sprawnie oraz przy zachowaniu nakazanych przez przepisy prawa reguł realizacji poszczególnych roszczeń.

Szkoda komunikacyjna i szereg formalności

Wypadek czy stłuczka to generujące stres sytuacje, stanowiące zaczątek szeregu formalności. W przypadku zaistniałegoszkoda komunikacyjna i bezgotówkowe rozliczenie zdarzenia warto jednak skoncentrować się na efektywnym rozwiązaniu problemu, w czym pomóc może kooperacja z doświadczonym partnerem. W całym procesie występuje cały szereg zmiennych, ważne więc, by osoby go koordynujące działały profesjonalnie i z dbałością o interesy klienta. Zakłady ubezpieczeniowe wciąż operują wedle złożonych procedur, co znacznie wydłuża proces odszkodowawczy. W takich okolicznościach warto zadbać o jego monitoring, co stanowi jedną z opcji oferty prezentowanej przez Unique Service Partner.

Rozliczenie i likwidacja szkody

Ważne,  by cały proces, zakończony zamknięciem szkody i wypłatą odszkodowania, przebiegł sprawnie i przy zachowaniu minimum formalności. USP zapewnia bezgotówkowy obrót pomiędzy siecią licencjonowanych warsztatów a zaangażowanym w sprawę zakładem ubezpieczeń. Odpowiedzialny podmiot kompletuje dokumenty, przeprowadza oględziny uszkodzonego pojazdu, a także – jeśli jest taka potrzeba – organizuje holowanie pojazdu i auto zastępcze na cały okres trwania naprawy.

Innowacyjny proces

Dynamiczne czasy wymuszają innowację na niełatwym rynku. W przypadku USP, sprawa przyjmowana jest przez profesjonalnego agenta, operującego w systemie Service Center. Po zarejestrowaniu zdarzenia w systemie uruchamiana jest optymalna procedura, mająca na celu efektywną i bezgotówkową likwidację szkody. Roszczenie zgłaszane jest do odpowiedniego ubezpieczyciela, klient ma też możliwość monitorowania całego procesu, a także dostęp do szczegółowych analiz, stanowiących wartościowy materiał poglądowy, umożliwiający docelowe wprowadzenie wypadkowej prewencji w firmie. Co ważne, sieć zakładów, z którymi kooperuje USP, obejmuje tylko autoryzowane stacje obsługi (ASO) i sprawdzone warsztaty niezależne.