Likwidacja szkody z AC

Zanim odpalimy silnik, naciśniemy pedał gazu i wyruszymy w drogę, niezależnie czy krótszą czy dalszą, powinniśmy dobrze się zapoznać z zakresem naszego ubezpieczenia, zarówno obowiązkowego OC, jak i autocasco. Warto też wcześniej sprawdzić gdzie należy zgłosić się w razie wypadku i dowiedzieć się jakie zewnętrzne firmy mogą pomóc nam w likwidacji szkody komunikacyjnej i uzyskaniu odszkodowania.

AC w przeciwieństwie do OC nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem. Każdy kierowca samodzielnie podejmuje decyzję o jego zakupie. Zakres AC może być różny w zależności od ubezpieczyciela, ale zazwyczaj obejmuje szkody powstałe w wyniku kolizji na drodze, ale również zderzenia ze zwierzętami, przedmiotami i osobami. Objęte ubezpieczeniem są także uszkodzenia dokonane przez osoby trzecie, kradzież pojazdu bądź jego części oraz szkody powstałe w skutek pożaru, wybuchu lub zjawisk atmosferycznych.

Wszystkie powyższe to zdarzenia, przed którymi warto się zabezpieczyć, ponieważ nie
jesteśmy w stanie ich przewidzieć, ani się przed nimi w 100% zabezpieczyć.

Co mamy w umowie?Umowa AC

Poza samym zakresem umowy ubezpieczenia AC należy zwrócić wagę na dodatkowe zapisy, które mogą mieć istotne znaczenie przy wypłacie odszkodowania. Przede wszystkim możemy spotkać się z terminem z franszyzy integralnej. Za tym określeniem stoi minimalna kwota, przy której możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela. Jeśli np. franszyza określona jest na poziomie 500zł, ubezpieczenie zostanie wypłacone jeśli szkoda zostanie wyceniona na minimum tę kwotę. Jeśli wycena będzie niższa, niestety będziemy musieli pokryć koszty samodzielnie.

Poza tym warto sprawdzić czy w ramach likwidacji szkody z AC pojawia się warunek udziału własnego w szkodzie. Oznacza on, że w sytuacji wystąpienia szkody jesteśmy zobligowani pokryć część kosztów z własnej kieszeni. Część ta może być wyrażona kwotowo lub procentowo.

Wszelkie obostrzenia mogą wiązać się z niższą składką, która często kusi kierowców. Warto jednak dokładnie sprawdzić co stoi za taką promocją.

Likwidacja szkody z ACLikwidacja szkody komunikacyjnej z AC

Dla wielu kierowców kwestie związane z likwidacją szkody z AC, mogą okazać się zbyt skomplikowane. Tak naprawdę wielu z nas nie wie co powinno zrobić, jak postąpić krok po kroku i czego może wymagać. Z myślą o takich właśnie sytuacjach powstają rozwiązania pośredniczące w całym procesie, takie jak Unique Service Partner. Wystarczy jeden telefon do przedstawiciela firmy, aby pokierowała ona całym procesem i przejęła kontakt z ubezpieczycielem.