Likwidacja szkody z OC

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Bez niego nie możemy wsiąść za kierownicę i poruszać się po drodze. Chroni ono posiadacza pojazdu przed poniesieniem kosztów w wyniku spowodowania szkody.

Likwidacja szkody z OC

Wykupienie polisy OC jest obligatoryjne dla każdego kierowcy. Jeśli tego nie zrobimy grozi nam kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Mandat karny opłacimy nawet w sytuacji, gdy posiadając polisę nie mamy przy sobie dokumentów potwierdzających ten fakt.

OC zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Co jednak jeśli sprawca nie posiadał polisy? W takiej sytuacji pomoże wspomniany już Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca odszkodowanie, a następnie zwraca się w kolejnym kroku do sprawcy o zwrot wypłaconej kwoty.

Gdzie informacje o OC?

Umowy OC są regulowane polskim prawem. Zapisy dotyczące tego ubezpieczenia znajdziemy w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dokumentacja miejsca zdarzenia

Pierwszą rzeczą jaką powinno się wykonać zaraz po zabezpieczeniu miejsca wypadku bądź zaparkowaniu uszkodzonych pojazdów w bezpiecznym miejscu, jest spisanie oświadczenia. Jest to dokument na którym sprawca przyznaje się do dokonania wypadku. Ewentualnie można skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia. Warto, aby przezornie każdy kierowca wcześniej sprawdził, jak ono wygląda, aby w razie wypadku wiedzieć jakie informacje powinny zostać w nim ujęte.

W oświadczeniu powinny znaleźć się wszystkie dane uczestników kolizji, w tym dane aut, wraz z danymi ubezpieczenia sprawcy. To z niego zostanie wypłacone odszkodowanie. Zapisać powinno się również okoliczności wypadku oraz szkody jakie zostały na jego skutek wyrządzone. Jeśli jest taka możliwość warto wykonać zdjęcia przedstawiające sytuacje i uszkodzenia. Będzie to dodatkowy dowód dla ubezpieczyciela, który będzie decydować o likwidacji szkody z OC. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kto jest wyłącznym sprawcą lub braku chęci przyznania się do winy, niezbędne jest wezwanie policji, która ten spór rozstrzygnie, bądź skieruje na drogę sądową.

Likwidacja szkody z OC – składanie dokumentów

Następnie należy zgłosić się do ubezpieczyciela, który przeprowadzi cała procedurę likwidacji szkody z OC. Dla wielu osób jest to element równie stresujący i niekomfortowy co sam wypadek. Nie lubimy bowiem załatwiania formalności i kontaktu z ubezpieczycielem, który może mnożyć wymagania co do kolejnych dokumentów i spotkań. Z myślą o takich osobach powstają wyspecjalizowane firmy, które pośredniczą w całym procesie likwidacji szkody. Wystarczy tylko zgłosić sprawę, a oni zajmą się wszystkimi formalnościami, a także zaplanują proces naprawy pojazdu. Tak właśnie działa Unique Service Partner, który współpracując z siecią warsztatów w całej Polsce zapewnia priorytetową naprawę, a na jej czas daje samochód zastępczy.
Na zgłoszenie takiej szkody do ubezpieczyciela w ramach OC mamy 3 lata, ale najlepiej zrobić to jak najszybciej, szczególnie, jeśli nasz pojazd wymaga szybkiej naprawy.