Zgłoszenie szkody OC

Likwidacja szkody komunikacyjnej w ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to czynność formalna, którą należy przeprowadzić z należytą starannością. Kompletowanie dokumentów, zeznań świadków i opinii rzeczoznawców wymaga skrupulatności, a całą procedurę w znacznej mierze ułatwia kooperacja z profesjonalnym podmiotem biznesowym.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchemzgłoszenie szkody z oc do likwidacji pojazdu narzucone jest użytkownikom dróg przez ustawodawcę. W razie zdarzenia, szkoda likwidowana jest z odpowiedniej polisy. Cała procedura nie zawsze jednak przebiega bezproblemowo. Niektórzy ubezpieczyciele mają tendencję do przeciągania procesu odszkodowawczego lub zaniżania wypłacanych stawek. Często dochodzi też do sprzeczności, jeśli chodzi o wycenę i zakres prac przeprowadzonych przez dany warsztat naprawczy. W takim kontekście, optymalnym rozwiązaniem jest przekazanie procesu likwidacji szkody wyspecjalizowanej instytucji, dysponującej siecią zakontraktowanych stacji naprawy i katalogiem rzeczoznawców.

Efektywna procedura

Kooperacja z Unique Service Partner to oferta dla podmiotu indywidualnego lub biznesowego, w całościowy sposób obejmująca likwidację i zgłoszenie szkody OC. Procedura uruchamiana jest w momencie zarejestrowania zdarzenia w profesjonalnym Contact Center. Odpowiedzialny partner kooperuje z rzeczoznawcami, siecią autoryzowanych stacji obsługi pojazdów, a także bezpośrednio z odpowiednim zakładem ubezpieczeń. Serwis gwarantowany przez USP zapewnia priorytetową i profesjonalną naprawę pojazdu, monitoring tego procesu, a także auto zastępcze do czasu wydania klientowi naprawionego pojazdu.

Oferta dla biznesu

Oferta Unique Service Partner obejmuje m.in. rozwiązania dla flot pojazdów. Wyspecjalizowany podmiot dostarcza klientowi cykliczne raporty, dokumentujące zakres wykonanych usług. Zestawienia przekazywane są w wersji elektronicznej i zawierają listę pojazdów skierowanych do naprawy wraz z wszelkimi informacjami umożliwiającymi menadżerom flotowym efektywne i ekonomiczne zarządzanie eksploatowanym taborem. Pozyskane dane mogą dodatkowo posłużyć jako materiał poglądowy do opracowania planu prewencyjnego. Dodatkowym walorem współpracy z USP jest bezgotówkowe rozliczenie szkody oraz udzielenie gwarancji na pełen zakres prac naprawczych.

Zdjęcia: Serwis King Lak (Częstochowa) ASO Citroen, Nissan, Fiat, Mazda, Kia