Likwidator szkód komunikacyjnych

Wypadki w ruchu drogowym to zdarzenia nie do przewidzenia. Niestety każdy z nas, nawet doświadczony kierowca, jest na nie likwidator szkód komunikacyjnych logo wpisunarażony. Warto zatem zawczasu dowiedzieć się jak powinniśmy postępować w razie kolizji. Nie chodzi tu tylko o odpowiednie oznaczenie miejsca wypadku i wezwanie pomocy, ale też zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Warto też sprawdzić opcję wsparcia ze strony profesjonalnego likwidatora szkód komunikacyjnych, który przejmie za poszkodowanego wszelkie obowiązki związane z formalnościami i naprawą auta.

Warto zadbać, aby partner zajmujący się formalnościami dotyczącymi likwidacji szkody był podmiotem doświadczonym i elastycznym. Odpowiedzialny likwidator szkód komunikacyjnych powinien też gwarantować monitorowanie procesu naprawczego i bezgotówkowe rozliczenie pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem.

Zgłoszenie szkody

Niezwłoczne i adekwatne co do przebiegu zdarzeń zgłoszenie szkody, w znacznym stopniu optymalizuje proces odszkodowawczy. W przypadku Unique Service Partner czynność tę możemy przeprowadzić poprzez Contact Center. Odpowiedzialny agent wprowadzi odpowiednie dane do systemu, tym samym rozpoczynając cały proces formalny. Likwidator szkód komunikacyjnych przeprowadza też oględziny uszkodzonego pojazdu oraz kompletuje dokumentację dla ubezpieczyciela, któremu zgłasza szkodę.

Minimum formalności i rozliczenie bezgotówkowe

bezgotówkowe rozliczenie szkody po wypadku komunikacyjnymProces likwidacji szkody komunikacyjnej powszechnie kojarzony jest z szeregiem obostrzeń formalnych i czasochłonną procedurą. Dlatego dobrze mieć doświadczonego partnera, aby ten proces przebiegał szybko i sprawnie – zarówno w procesie komunikacji z klientem, jak i w pośrednictwie między warsztatami naprawczymi a danym ubezpieczycielem. Unique Service Partner kompleksowo podchodzi do sprawy naprawy pojazdu. Współpracuje z siecią serwisów naprawczych w całej Polsce, co zapewnia dodatkowe korzyści dla klientów, a także priorytetową obsługę. Co więcej, rozliczenie szkody przebiega w obrocie bezgotówkowym.

Monitorowanie procesu naprawy

Profesjonalny likwidator szkód komunikacyjnych powinien zapewnić klientowi monitorowanie całego procesu i bieżącą informację zwrotną dotyczącą statusu sprawy. Unique Service Partner uzyskuje decyzję odpowiedniego zakładu ubezpieczeń co do wypłaty odszkodowania. Cała procedura ograniczona jest do niezbędnego minimum aktywności ze strony poszkodowanego, którego jedynym zadaniem jest zgłoszenie szkody do Contact Center USP, przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu i dbałości o satysfakcję klienta ze strony USP.