Monitoring szkodowy dla zarządzającego flotą pojazdów

Kompleksowy monitoring szkody drogowej powinien zasadzać się na przejrzystej komunikacji wszystkich zaangażowanych podmiotów, a także na minimum formalności, przy zachowaniu gwarancji efektywnej realizacji korzystnych dla zaangażowanych stron rozwiązań.

Rozwiązanie dla flot pojazdów

Szybka i przeprowadzona w obrocie bezgotówkowym likwidacja szkody jest szczególnie ważna w przypadku floty firmowych aut. Wyłączenie z zarobkowej eksploatacji poszczególnych pojazdów wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem konkretnych zasobów dla przedsiębiorcy, a w takim przypadku, każdy kolejny dzień oznaczać może wymierne straty dla firmy – zarówno materialne, jak i wizerunkowe.

Dynamika prowadzonej działalności gospodarczej wymaga kooperacji ze sprawdzonym partnerem ubezpieczeniowym, który coraz częściej świadczy usługi monitoringu szkodowego czy asysty szkodowej.

Warto sprawdzić, czy zawarty z brokerem lub pośrednikiem kontrakt obejmuje bezgotówkową likwidację szkody i czy naprawa prowadzona jest w certyfikowanym warsztacie. Odpowiedzialny podmiot powinien zapewnić też bieżące wsparcie oraz gwarancję na cały zakres przeprowadzonych prac. W naszym przypadku to także auto zastępcze na cały okres naprawy – komentuje Grzegorz Tomasiak, prezes zarządu Unique Service Partner.

Kompletny monitoring szkodowy

Monitoring szkodowy to całościowy proces likwidacji szkody, prowadzony przez brokera lub pośrednika ubezpieczeniowego, polegający na asyście obejmującej naprawę uszkodzonego pojazdu i uzyskanie odszkodowania od danego ubezpieczyciela. Opcja ta jest coraz bardziej popularna na rynku, szczególnie w przypadku podmiotów operujących dużą flotą aut leasingowanych lub najętych.

Wiarygodność pośrednika buduje się poprzez efektywność likwidacji szkody, co oznacza minimum czasu przeznaczonego na naprawę oraz zapewnienie poszkodowanemu pełnego wsparcia na czas reperacji pojazdu (holowanie, auto zastępcze, komunikacja z zakładem ubezpieczeń i monitorowanie procesu naprawczego w autoryzowanym warsztacie). Wielopłaszczyznowość takiej działalności wymaga zapewnienia możliwości szybkiego i prostego zgłoszenia szkody, współpracy z autoryzowaną siecią zakładów naprawczych oraz profesjonalnego kontaktu z ubezpieczycielem.

Unique Service Partner operuje poprzez Contact Center, co oznacza możliwość zdalnego i praktycznie całodobowego zgłoszenia szkody. Kooperujemy tylko z autoryzowanymi zakładami naprawczymi (ASO) lub sprawdzonymi warsztatami niezależnymi, a zatrudnieni przez nas profesjonaliści prowadzą daną sprawę, poczynając od oględzin uszkodzonego pojazdu, na zamknięciu szkody kończąc – dodaje Grzegorz Tomasiak.

Koordynacja komunikacyjna i przepływ dokumentów

Proces likwidacji szkody to przedsięwzięcie obejmujące wiele płaszczyzn i zaangażowanych podmiotów. Komunikacja przebiega wielokierunkowo między poszkodowanym, zakładem naprawczym, rzeczoznawcami, zakładem ubezpieczeniowym i innymi zaangażowanymi w zajście podmiotami. Doświadczony i profesjonalny pośrednik to gwarancja optymalizacji całego procesu. Koordynacja obrotu dokumentów i informacji powinna mieć charakter adekwatny, w pełni wpisany w poszczególne procedury i przepisy prawa. Większe i bardziej doświadczone na rynku podmioty korzystają z przetartych szlaków i sieci kooperacyjnej, by poprzez efekt skali pozyskać dla klienta serwis szybszy i tańszy, niż w przypadku mniej doświadczonych partnerów. Ważne przy tym jest pełne zaufanie do firmy koordynującej proces likwidacji szkody.

Proces monitorowany

Monitorowanie procesu likwidacji szkody powinno być branżowym standardem, gwarantującym świadczenie zgodne z warunkami zawartymi w poszczególnych umowach, a także wgląd w poszczególne etapy naprawy pojazdu, aż do momentu zamknięcia zgłoszenia, tj. uzyskania odszkodowania wraz z możliwością ponownej eksploatacji zreperowanego pojazdu. Raporty i analizy generowane w trakcie całego procesu dają możliwość wglądu w każdą fazę naprawy pojazdu, stanowią też wartościowy materiał poglądowy dla menadżera flotowego lub właściciela firmy, pozwalający na optymalizację kosztów i strategiczne zarządzanie mieniem. Co więcej, cały proces może być wsparty przez dostępne na rynku rozwiązania z zakresu telematyki.

Świadomość i prewencja

Zdarzenie drogowe to zawsze strata zasobów, dlatego odpowiedzialny zarządca floty pojazdów powinien sytuację monitorować w trybie bieżącym, co zakłada analizę poszczególnych incydentów, wraz z szeroką akcją mającą na celu podniesienie świadomości osób eksploatujących mienie. Takie działanie w konsekwencji stanowi wypadkową prewencję. Założone aktywności mogą obejmować m.in. kursy doskonalenia jazdy i prawidłowego mocowania towaru, zintegrowany monitoring floty poprzez sensory i urządzenia sprzęgnięte z systemem GPS oraz szkolenia dla pracowników zarządzających flotą.

Optymalny proces likwidacji szkody to łańcuch następstw w pełni kontrolowany przez odpowiedzialny podmiot. Wyliczenie zaczyna zgłoszenie szkody, jej rejestracja oraz weryfikacja uszkodzeń pojazdu i dokumentów szkodowych. Po tym etapie następuje korespondencja pomiędzy zaangażowanymi w proces osobami i instytucjami – ze względu na dużą liczbę zmiennych warto zadbać, by całość przebiegała zgodnie z regułami ekonomii komunikacji (szybkość i adekwatność obrotu dokumentami i informacją). Fizyczny proces naprawy pojazdu występuje równolegle do odbywającego się w tle przygotowania odpowiedniej dokumentacji i koordynacji sprawy ze wskazanym ubezpieczycielem. Zamknięcie szkody jest z reguły ostatnim ogniwem w łańcuchu, warto jednak z całego procesu wyciągnąć odpowiednie wnioski, pozwalające z wyprzedzeniem zadbać o dobro eksploatowanego mienia. Kooperacja ze sprawdzonym partnerem wydaje się w takim kontekście nieodzowna.